วัดไชยามาตย์

วัดไชยามาตย์

วัดไชยามาตย์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไชยามาตย์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยเหนือขนาดความกว้าง 8 เมตร สูงจากฐานะธรณีถึงยอดทองคำ 12 เมตร ขึ้น 1 องค์ ซึ่งผู้เป็นประธานในการก่อสร้าง คือ ท่านครูบา สมจิตร จิตตคุตโต วัดสะแล่ง เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินมาจนถึง ปี 2544
 
จึงได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ระยะในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และวัตถุมงคลไว้ที่ยอดเจดีย์ในวันขึ้น 15 ค่ำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2546
 
ซึ่งวัดพระธาตุสะหลีไชยาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือว่าเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือ วันวิสาขบูชาทางวัดพระธาตุและประชาชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ทำการตกลงว่าเมื่อถึงวันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและจัดให้มีงานนมัสการพระธาตุสลีไชยายังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนในตำบลเวียงทอง
 
ที่ตั้ง พระธาตุสะหลีไชยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วัดไชยามาตย์ Map วัดไชยามาตย์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดไชยามาตย์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)