วัดโพธิ์สุนทร

วัดโพธิ์สุนทร

วัดโพธิ์สุนทร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์สุนทร พระธาตุสลีมหาโพธิ์ตั้งในบริเวณหลังอุโบสถวัดโพธิสุนทร หมู่ 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ตามแบบของกรมศิลปากร มีพุทธศิลปะล้านนาไทย สมัยเชียงแสน มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 9 เมตร
 
โดยมีพระครูวิจิตรนวการโกศล เจ้าอาวาส วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้อำนวยการสร้าง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ทำพิธียกยอดฉัตร วันที่ 26 ธันวาคม 2542 โดยได้เชิญ พลตำรวจเอกเชวง วงศ์ใหญ่
 
มาเป็นประธานในพิธี ตรงยอดฉัตรพระธาตุบรรจุทองคำแท่งไว้ มีน้ำหนักประมาณ 20 บาท ทางวัดมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุสลีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) เป็นประจำทุกปี นับเป็นพระธาตุองค์แรกในตำบลเวียงทอง เป็นพระธาตุองค์ที่สวยงาม องค์หนึ่งในอำเภอสูงเม่น
 
ที่ตั้ง พระธาตุสลีมหาโพธิ์ ตั้งในบริเวณหลังอุโบสถวัดโพธิสุนทร หมู่ 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัดโพธิ์สุนทร Map วัดโพธิ์สุนทร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์สุนทร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)