วัดบางสนุก

วัดบางสนุก

วัดบางสนุก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบางสนุก เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กว่า 600 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1942 เดิมชื่อวัดปากสลอบ ต่อมาเป็นวัดปากสลก เพราะตั้งอยู่ปากห้วยสลก ไหลออกสู่แม่น้ำยม ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดปงสนุก พ.ศ. 2488 พระอุบาลีอดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าคณะตรวจการภาค 5 พิจารณาเห็นว่าในจังหวัดนี้มีวัดชื่อปงสนุกซ้ำกันหลายวัด จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดบางสนุก” จนถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง พระธาตุพระพิมพ์ ตั้งอยู่ที่วัดบางสนุก หมู่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
วัดบางสนุก Map วัดบางสนุก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบางสนุก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)