พระธาตุพระกัปป์

พระธาตุพระกัปป์

พระธาตุพระกัปป์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุพระกัปป์ ไม่พบหลักฐานที่เป็นตำนานของพระธาตุที่ชัดเจน พบเพียงจารึก บนแผ่นไม้สักเป็นภาษาล้านนาไทยมีข้อความว่า
“วัดพระศรีวิใจยาจะนะ จุลศักราช (เป็นตัวเลขภาษาล้านนา) ตัว พุทธศักราชได้
 
(เป็นตัวเลขภาษาล้านนา) ตัว ปีดอกไก้ เดือน 1 ออก 11 ค่ำ ศรัทธาก้างติขา กับศรัทธาก้างแอ๋ง เป็นเก๊า พร้อมศรัทธาตั้งหลาย นิมนต์ตุ๊เจ้าศรีปัญญา สร้างอาราทมวัดศรีดอนมูลโต่งล้อม เป็นองค์ไหว้แก่หมู่คนและเทวดา หื้อเจริญไปตราบ 7,000 พะวะสา อายุ วันโน สุขัง พลัง”
 
ที่ตั้ง พระธาตุพระกัปป์ ตั้งอยู่ที่วัดบ้านแม่สิน – ค้างใจ หมู่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
พระธาตุพระกัปป์ Map พระธาตุพระกัปป์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระธาตุพระกัปป์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)