วัดชัยสิทธิ์

วัดชัยสิทธิ์

วัดชัยสิทธิ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชัยสิทธิ์ “พระธาตุขวยปู” หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน  คำว่า “ขวยปู”หรือ ขุยปู นั้นหมายถึง “รูปู” เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เมื่อเทียบกับองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวล้านนา หลายแห่ง ดังเช่นวัดพระสิงห์
 
ซึ่งพระเจ้าผายู ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช 1888, พระธาตุดอยสุเทพ พระเจ้ากือนา ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช 1982 กว่า 600 ปี (ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงตามวารสารการพระศาสนาภาค 5 เดือน ธันวาคม 2507) และจากตำนานปรากฏเป็นประวัติผู้ซึ่งใช้นามว่า จันทร์วงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ ถึง4 ยุคการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ พระธาตุขวยปู 
         
พระธาตุขวยปู ประดิษฐานสถานอยู่ที่ วัดชัยสิทธิ์  ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  มีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานว่า ในบุพกาลสมัยเมื่อพระพุทธจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงกำเนิดเป็นปูนาใหญ่ สีเหลือง ตามตำนานเรียกว่า “ปูคำ” ปูคำเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราอาศัยอยู่ในถ้ำกก บ้านแม่ป้าก
 
ปูคำเป็นปูที่มีความกตัญญู คอยดูแลแม่ผู้แก่ชรา คอยหาอาหาร หาน้ำ ดูแลและทำทุกอย่างไม่เคยเกลียดคร้านและพร้อมกันนั้นปูคำ ก็ได้บำเพ็ญ รักษาศีลภาวนา สั่งสมบารมีทาน อยู่ที่ถ้ำ จวบจนแม่เสียชีวิต ปูคำพระโพธิสัตว์ จึงได้ตัดสินใจที่จะเจาะรูเพื่อเดินทางออกจากถ้ำไปสั่งสมบารมีทาน ก่อนที่ปูคำจะเจาะรูออกจากถ้ำก็เกิดคิดถึงแม่ ถ้ำที่อยู่อาศัย
 
และทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงชีวิตของตนและแม่ ล้วนเป็นสิ่งที่มีพระคุณ จึงเจาะรูโพล่ขึ้นเป็นเนินพิเศษทางทิศตะวันออก ห่างจากถ้ำประมาณ 300 เมตร(ซึ่งปัจจุบันคือสถานที่ประดิษฐานพระธาตุขวยปู) พร้อมตั้งจิตอธิฐานว่า ให้ที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน พระอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแพร่ศาสนา และได้นำพระบรมสารีริกธาตุ ไหล่ด้านซ้ายของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐ์ไว้ในรูปู แล้วก่อเจดีย์ทับไว้
           
เมื่อเล่าจบแล้วผู้อ่านคงคลายสงสัย ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ของพระธาตุขวยปู และประวัติความเป็นมาของพระธาตุขวยปู พระธาตุศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ และดิฉันขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิดใน ปีกุน ปีจอ และปีขาล ตลอดถึงปีนักษัตรอื่นๆ มากราบไหว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
วัดชัยสิทธิ์ Map วัดชัยสิทธิ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดชัยสิทธิ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)