วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 มีประวัติสังเขปดังนี้ แต่เดิมพื้นที่สภาพเสื่อมโทรมแห้งแล้ง เป็นบ่อขุดลูกลังขาย ทางหมู่บ้านสงวนไว้เป็นกองกลาง ประมาณ 3 ไร่ 
 
พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง และคณะผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายทรงวุฒิ งามมีศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางรัตนา งามมีศรี อดีตนายาเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางธัญญาลักษณ์ จ้อยจรูญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายชุมพล ปราชญ์วีระกุล นายกพุทธสมาคมจังหวัดแพร่ นายตาล อภัยกาวี นายแก้ว ธรรมสรางกูร นายคำมูล ถิ่นสุข คณะกำนันอาวุโส
 
และบุคคลผู้มีเป็นกำลังสำคัญอีกหลายท่าน ตลอดถึงคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันเลือกเนินเขาบริเวณดอยเด่นนางฟ้า ตำบลบ้านถิ่น เป็นสถานที่จัดตั้งพุทธอุทยาน พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในปีกาญจนาภิเษก ครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
 
ทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระครูศรีมลคลชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ วัดชัยมงคลเป็นรองประธาน 
           
วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยกรมการศาสนาได้รับอนุญาตให้พื้นที่ป่าสงวนสภาพเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้ เนื้อที่ที่อนุญาตแล้ว 189 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ขอซื้อสิทธิ์คืนจากราษฎรผู้จับจอง
วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง Map วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)