วัดพระธาตุแหลมลี่

วัดพระธาตุแหลมลี่

วัดพระธาตุแหลมลี่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุแหลมลี่ ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุแหลมลี่ บ้านหาดทรายคำ หมู่ที่ 9 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ เป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอน 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2497
 
และต่อมาได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง กว้าง 7 เมตร สูง 10 เมตร ก่อด้วยอิฐหุ้มทองจังโก
 
เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จมาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร” เมื่อพระพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ 220 ปี ได้มีพระยาศรีธรรมาโศกมหาราช  พร้อมด้วยพระสงฆ์องค์อรหันต์ 400 องค์ ได้เอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุที่นั้น
 
นับแต่นั้นมา ราวพุทธศักราช 949 สมัยพระยาพรหมกุลี เป็นผู้ครองเมืองเววาทภาษีต์ (อำเภอลอง) ในสมัยนั้น เมืองอาลัยยะราโม มีพระยามินัยยะ เป็นผู้ครองเมืองทุ่งยั้ง พระยาจังโก เป็นผู้ครองเมืองฝาง พระยาศิริสุทธะวังสา เป็นผู้ครองเมืองละโว้ (ลพบุรี) ได้เป็นสหายกัน ก็ได้เอากันมาสร้างพระธาตุแหลมลี่
 
ดังนั้นพระธาตุแหลมลี่ จึงเป็นสถานอันศักดิ์สิทธ์ แห่งหนึ่งในเมืองไทย หรือว่าในโลก กล่าวคือในภัทกลัป์นี้มี พระพุทธเจ้าห้าองค์ คือ พระกกุสันธะ  พนะดกนาคมสะ พระกัสสปะ พระโคตรม พระอริยเมตตัย มาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร” ทุกพระองค์ ดังนั้นที่ วัดแหลมลี่ แห่งนี้ จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ถ้าผู้ใดได้มาไหว้ที่นี่ ก็เสมือนหนึ่งเราได้ไหว้ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ไม่มีบุญใดที่จะเปรียบปานได้
 
ดังนั้น ในอดีตที่แห่งนี้ คงเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่แท้ เพราะผู้ที่มาสร้างก็ล้วนเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการทั้งนั้น แต่ทุกสิ่งทุกทุกอย่าง ถ้าเจริญสุดขีดแล้ว ก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา นับแต่นั้นมา ก็ถอยลงมาเป็นลำดับ ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา และมิหนำยัง มีคนบาปหนาอาธรรม มาเบียดเบียนกระทำร้าย ต่อพระพุทธรูปและเจดีย์เสมอมา
 
วัดพระธาตุแหลมลี่ มีงานประจำปีทุกปี มีงานประจำปีวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ(4ใต้) และพร้อมกับงานประจำปีของ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
วัดพระธาตุแหลมลี่ Map วัดพระธาตุแหลมลี่ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุแหลมลี่
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)