วัดโพธิบุปผาราม

วัดโพธิบุปผาราม

วัดโพธิบุปผาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิบุปผาราม สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช 2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช 2474 แต่เดิมชื่อ"วัดปินลอง" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านปิน มีเรื่องเล่าว่าในปีพุทธศักราช 2400 เกิดนิมิตสิ่งอัศจรรย์ขึ้นต้นโพธิ์ในวัด เกิดมียางสีแดงไหลย้อยออกมา จากลำกิ่งเนิ้ง(กิ่งที่แยกออกจากต้นขนานไปกับพื้นดิน) พอยางหยุดไหลประมาณอีก 49  วัน
 
ต้นโพธิ์ก็เกิดปาฏิหาริย์มีดอกออกมาเป็นสีขาว เป็นชมพู 9 ดอกเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักท่านครูบาจุมปู เจ้าอาวาสในขณะนั้นพร้อมด้ว คณะ ศรัทธาทายก ทายิกา จึงนำดอกโพธิ์ไปมอบให้ เจ้าหลวงญาณรังสี เจ้าเมืองนครลำปางซึ่งในขณะนั้นเมืองลองขึ้นอยู่กับเมืองนครลำปาง อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาในปีพุทธศักราช 2482 จึงขอเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดโพธิบุปผาราม ” แปลว่าวัดโพธิ์มีดอกมาจนถึง
ปัจจุบัน
 
ต้นโพธิ์ที่ออกดอกก็ยังมีอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร ธมฺมชโย บริเวณวัดเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 98  ตารางวา ประวัติได้สูญหายและขาดจากการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดั้ง นั้นอาจคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริงหรือตกหล่นได้ เพราะได้รับจากการบอกเล่าสืบๆ กันมา
วัดโพธิบุปผาราม Map วัดโพธิบุปผาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิบุปผาราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)