วัดสะแสง

วัดสะแสง

วัดสะแสง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสะแสง เป็นวัดของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี คำว่า "สะแสง" เป็นชื่อของดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตามตำนานกล่าวว่า
 
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ นางคำฟุ่น นางคำเฟยมเหสีเจ้าเมือง ได้ถวายดอกสะแสงเป็นพระพุทธบูชา วัดสะแสง อยู่เขตบ้านนาหลวง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลองประมาณ 3 กม.
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสะแสง
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)