อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

อ่างเก็บน้ำแม่ถาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง เป็นอ่างเก็บน้ำคันดิน ของกรมชลประทาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ ต. บ้านเวียง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง มีทัศนียภาพอันงดงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และมีการเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง Map อ่างเก็บน้ำแม่ถาง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)