น้ำตกบือยอง

น้ำตกบือยอง

น้ำตกบือยอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yala attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกบือยอง เป็นน้ำตกที่สวยงาม ณ ม.3 บ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา สูง 4 ชั้น ประมาณ 10 เมตร ด้านล่างเป็นบึงใหญ่น่าเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง มีอากาศร่มรื่น ชุ่มชื้น มีประชาชนและบริเวณใกล้เคียงมาผักผ่อนหย่อนใจยามว่างเป็นจำนวนมาก
 
โดยทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดทำทางขึ้นลงไว้บริการแก่ประชาชนในการเดินชมความสูงและความงามของน้ำตกทั้ง 4 ชั้น และในทุกๆปี เยาวชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งน้ำ(ประปาภูเขา)ที่สำคัญของประชาชนบ้านบือยอง
 
การเดินทาง จากถนนทางหลวงสาย ยะลา-รามัน ประมาณ 22 กม. ก่อนถึงโรงเรียนบ้านบือยอง เลี้ยวขวาต่อด้วยถนนของ อบต.อีก 1.5 กม.ก็จะถึงน้ำตกบือยอง ตลอดสองข้างทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกบือยอง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(6)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(13)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(7)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)