น้ำตกซาไก

น้ำตกซาไก

น้ำตกซาไก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Yala attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
น้ำตกซาไก เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชนเผ่าพื้นเมืองซาไกอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตของชนเผ่าซาไกอีกด้วย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกซาไก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(6)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(13)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(7)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)