เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย ม.7 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน สภาพเป็นป่าดงดิบชื้น มีสัตว์ป่าอยู่มากมาย จุดเด่นที่น่าสนใจ มี ถ้ำโสราษฎร์ประดิษฐ์ และถ้ำตรา
 
ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามมากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นประจำ สัตว์ป่าที่พบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย มีทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา กระจง ชะมด อีเห็น ลิง ชะนี เม่น
 
การเดินทาง ทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)