สวนมหาราช

สวนมหาราช

สวนมหาราช

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 19.00 น.
 
สวนมหาราช ด้วยนายจรวย จันแดง ราษฎรบ้านเลขที่ 46/3 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีความประสงค์จะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน น.ส. 3 ก.เลขที่ 745 ระวาง 6824 เลขที่ดิน 272 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ - งาน 36 ตารางวา
 
เพื่อถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ โดยใช้ชื่อว่า ? สวนมหาราช(สวนหลวง ร.9) โดยสภาพปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลวังวิเศษ เป็นสวนสาธารณะที่มีสภาพเป็นสวนป่า มีพันธ์ไม้หวงห้ามหลายชนิด เป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด
 
และมีสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ ศาลากลางน้ำ ทางเดิน รั้วลวดหนามรอบบริเวณ โดยงบประมาณของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของประชาชน เช่น กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมของชมรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ และกิจกรรมอื่นๆ
 
การเดินทาง เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม สายตรัง-กระบี่ ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 58 กิโลเมตร
Tag Tag: สวนมหาราช
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)