บ้านหนำควาย

บ้านหนำควาย

บ้านหนำควาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านหนำควาย 107/1 หมู่ 12 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรแบบพึ่งตนเอง ซึ่งได้ดำเนินการสนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้
 
การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองตรัง ประมาณ 15 กม. เดินทางมาตามถนนสายตรัง - หัวยยอด ผ่านสี่แยกคลองเต็ง ประมาณ 5 กม.
Mobile Mobile: 0898711160
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: บ้านหนำควาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)