สวนสาธารณะพรุชี

สวนสาธารณะพรุชี

สวนสาธารณะพรุชี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 19.00 น.
 
สวนสาธารณะพรุชี ม.2 ต.โคกหล่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีศาลากลางน้ำ จำนวน 3 หลัง และสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างศาลา และเทศบาลได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณสระน้ำ พร้อมมีการขุดลอกสระให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และปลูกพันธุ์บัวชนิดต่างๆ
 
การเดินทาง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทางจากตัวเมือง (สี่แยกต้นสมอ) ประมาณ 150 เมตร
สวนสาธารณะพรุชี Map สวนสาธารณะพรุชี Map
Tag Tag: สวนสาธารณะพรุชี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)