วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2458 ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมอุโบสถ หลังคาทรงไทยลดหลั่นลงมา 3 ชั้น 1 หลัง
 
มีพระพุทธรูปไม้ลักษณะยืน สร้างเมื่อ พ.ศ.2481 จำนวน 3 องค์ และพระพุทธรูปปูนปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานระบุเล่มที่ 116 ตอนที่ 17 วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2542 กำหนดเขต ประมาณ 2 งาน 50 ตารางวา และเจ้าอาวาสคือ พระครูอดุลคุณาธาร
 
ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย เป็นที่เคารพนับถือมากของชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็น ท่านเจ้าคุณอดุลคุณาธาร ท่านเป็นพระเถระที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มีสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีจริยาวัตรอันงดงาม ประกอบกับความเมตตา เอื้ออาทรต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
 
การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือจักรยานยนต์รับจ้าง ห่างจากตัวเมือง (สี่แยกต้นสมอ) ประมาณ 1 กิโลเมตร
วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) Map วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)