ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมืองตรัง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลหลักเมืองตรัง สร้างขึ้นเมื่อสมัยตั้งเมืองตรัง ณ ตำบลควนธานีในอดีต เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวตรัง เป็นที่สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นมรดกจากบรรพชน
 
การเดินทาง จากอำเภอตรังเดินทางถนนสายตรัง-กันตัง (สาย 403) เลี้ยวขาวบริเวณหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จากนั้นขับตรงไปเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาและขับตรงไปตามถนนสายตรัง-กันตัง (สายเก่า) ประมาณ 500 เมตร จะเจอศาลหลักเมืองตรัง
ศาลหลักเมืองตรัง Map ศาลหลักเมืองตรัง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลหลักเมืองตรัง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)