บ้านบางโพธิ์

บ้านบางโพธิ์

บ้านบางโพธิ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านบางโพธิ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชุมชนบางโพธิ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ล่องแพชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งคลอง ร่วมปลูกป่าชายเลน ชมการสาธิตหัตถกรรมจักรสานจากมะพร้าว /การทำใบจาก/การต่อเรือ เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน นั่งเรือชมแสงหิ่งห้อยยามค่ำคืน
 
การเดินทาง โดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ 2007 ระยะทางห่างจากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 กิโลเมตร
Mobile Mobile: 0857985549
บ้านบางโพธิ์ Map บ้านบางโพธิ์ Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านบางโพธิ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)