ชุมชนคลองน้อย

ชุมชนคลองน้อย

ชุมชนคลองน้อย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชุมชนคลองน้อย ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี - ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองน้อย - ชมการต่อเรือของชุมชนตำบลคลองน้อย - ชมศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร - เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากชุมชน - เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน - ล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน - ชมกลุ่มกิจกรรมของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์กะลา ผ้าบาติก บ้านอนุรักษ์ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นต้น
 
การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 12 ก.ม.
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนคลองน้อย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)