น้ำตกยวนสาว

น้ำตกยวนสาว

น้ำตกยวนสาว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกยวนสาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่นี้ลาดหลั่นสูงต่ำอยู่เชิงเทือกเขาโดยสันปันน้ำด้านหนึ่งไหลลงคลองแสง ด้านหนึ่งปันน้ำให้กับคลองสาขาของคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง โดยน้ำตกยวนสาว ปันน้ำให้กับคลองกะเปาแล้วไหลไปลงแม่น้ำพุมดวงโดยตรงก่อนแม่น้ำพุมดวงจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปีที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
การเดินทาง หมู่บ้านยวนสาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว) อยู่ห่างกับน้ำตกยวนสาวประมาณ 8.5 กิโลเมตร เป็นทางรถ 4X4 วิ่งได้ประมาณ 6 กิโลเมตร สิ้นสุดทางรถวิ่งได้ ต้องจอดรถแล้วเดินป่าเข้าถึงน้ำตกอีกประมาณประมาณ 2.5 กิโลเมตร และเพียง 2.5 กิโลเมตรนี้มันสนุกสนาน เร้าใจ วิบาก เส้นทางสาหัสอย่างไร
 
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองกะเปา, ชมรมนักนิยมไพรสุราษฎร์ธานี วาดหวังว่าภาพและเรื่องราวที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เสมือนดั่งว่าท่านได้ไป "น้ำตกยวนสาว" ด้วยตนเอง ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น เป้สะพายหลังให้ตรง บางจุดมือต้องพร้อมเกาะเชือกไต่ไหล่ผาเขาไปข้างหน้า ข้างล่างเป็นเหวหินแห่งลำธาร เป้าหมายขึ้นให้ถึงชั้นที่ 10 แห่งน้ำตกยวนสาว
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกยวนสาว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)