วัดท่าไทร

วัดท่าไทร

วัดท่าไทร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าไทร 328 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2200 (นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 353 ปี) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 324 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
 
มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ (ในอดีตคือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกง) ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2511 กว้าง 22 เมตร, ยาว 32 เมตร ได้รับคัดเลือกและประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2533 จาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2533 และ ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น อุทยานการศึกษา ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2536
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เท่าที่พอสืบหาข้อมูลได้ ปรากฏว่า วัดท่าไทร ได้รับพระะราชวิสุงคามสีมา 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2511 กว้าง 22 เมตร ยาว 32 เมตร ครั้งที่ 2 ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยขอขยายเขตกว้างจากเดิม เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ ในการทำสังฆกรรมตามพระวินัย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2546 กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร
 
อุโบสถสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหน้าต่างข้างละ 5 ช่อง แกะสลักประดับด้วยมุข ทุกบาน ประตูด้านหน้า 2 ช่อง แกะสลักประดับมุข ประตูด้านหลัง 2 ช่อง แกะสลักประดับมุข หลังคาเป็นแบบทรงไทย 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบเงาสีเขียว ฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านใน มีประตูเข้าทางด้านหน้าและด้านหลัง รอบอุโบสถได้สร้างวิหารคต กว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ก่อกำแพงด้วยอิฐ
 
ฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านในรอบวิหารคตทั้ง 4 ด้าน รอบระเบียงวิหารคต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว จำนวน 36 องค์ พื้นภายในปูกระเบื้องอย่างดีสร้างเรียบร้อยแล้ว พระประธานในโบสถ์องค์ปัจจุบันสร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ลงรักปิดทอง (องค์อยู่ด้านหลังสุด)หน้าตักกว้าง 58 นิ้ว สูง 79 นิ้ (องค์เดิม ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าขององค์ปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปซึ่งสร้างด้วยศิลาแลง ลงรัก ปิดทอง กว้าง 48 นิ้ว สูง 68 นิ้ว)
 
การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401
Tel Tel: 077227755
วัดท่าไทร Map วัดท่าไทร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดท่าไทร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)