วัดควนศรี

วัดควนศรี

วัดควนศรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดควนศรี ตั้งอยู่ที่บ้านควนวัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นมาในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฎ จนปี พ.ศ.2488 พระอาจารย์แดง ได้มรณะภาพลง พระภิกษุหมึก (ครูหมึก มากะพันธุ์) ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดควนศรีได้รักษาการแทน ทำหน้าที่เจ้าอาวาส
 
ปี พ.ศ.2492 ทางรัฐบาลออกกฎหมายให้พระภิกษุที่เป็นครูอยู่ต้องลาสิขาออกรับราชการ ครูหมึกจึงลาสิกขาออกรับราชการ เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดควนศรี
วัดควนศรี Map วัดควนศรี Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดควนศรี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)