น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ต.ป่าร่อน อยู่บริเวณเทือกเขาม้ารุก เขตติดต่ออำเภอบ้านนาสาร ในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น น้ำตกมีลักษณะสูง 7 ชั้น พื้นล่างสุดมีแอ่งน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำตกไหลตลอดปี ช่วงหน้าฝนน้ำจะมากเป็นพิเศษ มีที่พักของที่ทำการอุทยานไว้บริการสำหรับผู้ที่จะเข้าไปพักผ่อนค้างคืน
น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ Map น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกเพชรพนมวัฒน์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)