พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวเมืองบ้านดอน หรือชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ริเริ่มดำเนินการสร้างโดยภาคประชาชนชาวบ้านดอน ต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจนสำเร็จในปี พ.ศ.2500
 
เป็นพระธาตุทรงสูงเรียวคล้ายลำเทียน ส่วนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ และพระธาตุของพระพุทธสาวกอีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุ และทรงปลูกต้นพะยอม ไว้ที่หน้าองค์พระธาตุ เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2502 และทรงรับพระธาตุศรีสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระธาตุศรีสุราษฎร์จึงได้ชื่อว่า พระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ในปี พ.ศ.2519 พบว่าองค์พระธาตุมีรอยชำรุดแตกร้าวที่ฐาน ต้องทำการบูรณะใหญ่โดยการสร้างใหม่ทั้งหมด โดยมีอาจารย์จิตร (ประกิต) บัวบุษย์ เป็นผู้ออกแบบ เป็นองค์พระเจดีย์รูปทรงเทียนพรรษาทรงเหลี่ยม ฐานล่างสุดเป็นลานวงกลมรอบองค์พระธาตุ จากฐานล่างสุดมีบันไดขึ้นสู่ฐานบนชั้นสูง มีสี่ทิศ มีที่สำหรับปลูกต้นไม้ประดับระหว่างช่องบันได โดยรอบด้วยซุ้ม 8 ทิศ สูงขึ้นไปมีบัวตอนยอดซุ้ม
 
ต่อจากบัวก็ทำเป็นรูปทรงเทียนแปดเหลี่ยมลดรูปเล็กลง และมีบัวขั้นกลางหนึ่งชั้น และได้สร้างลดรูปจากบัวขึ้นไปอีกเป็นรูปสิบหกเหลี่ยมจนถึงยอด ซึ่งประกอบด้วยบัว ต่อจากบัวมียอดทำเป็นรูปด้วยเปลวไฟ มีฉัตรบัวยอด ฉัตรทำเป็นรูปตรีศูล มีความสูง 30.40 เมตร เริ่มเอาฤกษ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 เป็นวันต้นรื้อถอนพระเจดีย์องค์เก่า และแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี 2522 เป็นองค์เจดีย์ที่สวยสง่า สถิต ณ.ยอดเขาท่าเพชรอีกครั้งหนึ่ง
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก นอกจากนี้ยังทรงปลูกต้นเคี่ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ระลึก ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 เวลา 14.00 น.ถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคล และทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี
 
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร จากถนนใหญ่มีทางแยกด้านซ้ายมืออีก 1.5 กิโลเมตร
พระธาตุศรีสุราษฎร์ Map พระธาตุศรีสุราษฎร์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระธาตุศรีสุราษฎร์100.759589
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)