เกาะแรต

เกาะแรต

เกาะแรต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เกาะแรต บ้านเกาะแรต หมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนเกาะแรต เกาะเล็กๆที่แทบจะหาไม่เจอในแผนที่ ห่างจากฝั่งตรงบ้านแหลมลื่นประมาณ 500 เมตร ชุมชนชาวเกาะแรตเป็นชุมชนชาวประมง ที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ที่มาตั้งบ้านเรือน อยู่รวมกันประมาณ 90 ครัวเรือนในพื้นที่จำกัด
 
ซึ่งก็ค่อนข้างแออัดหลังคาบ้านแทบจะชนกันก็ว่าได้ ชาวเกาะแรตอยู่กันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอัธยาศัยดีมาก เป็นกันเองกับผู้มาเยือนทุกคน อาชีพหลักของชาวเกาะแรตคือการทำประมงชายฝั่ง เราจึงจะเห็นภาพของกิจกรรมเกี่ยวกับประมงทั่วทั้งเกาะ
 
เห็นการคัดแยกกุ้งหอยปูปลาที่จับมาได้ เห็นการทำปลาแห้ง ปลาเค็ม เห็นแผงตากปลา เห็นการปะชุนซ่อมแซมแหอวน ได้เห็นทุกอย่างที่เป็นวิถีชาวเรือที่เกาะแรต วิถีชุมชนคนเกาะแรตนี้เป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่ชักนำคนภายนอกให้เข้ามารู้จัก เข้ามาพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องชาวเกาะแรตของเรา
 
ชาวเกาะแรตส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน บนเกาะจึงมีศาลเจ้าประจำเกาะ เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆ และที่เกาะแรตนี้ยังมีประเพณีถือศีลกินเจ และแห่เทพเจ้าลุยไฟ เป็นงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวของอำเภอดอนสัก เกาะแรตมีโรงเรียนบ้านเกาะแรต เปิดสอนในระดับประถม โรงเรียนนี้เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 โรงเรียนบ้านเกาะแรต เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา
 
ด้วยสาเหตุที่มีนักเรียนและครูจำนวนน้อย การจัดการเรียนการสอนมีข้อจำกัดหลายด้าน ดังนั้นครูและชุมชนจึงได้พยายามร่วมแก้ไขปัญหาโดยมีการจัดเวทีพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้บ้าน และมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมประสานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
 
ก่อนหน้านี้ การเดินทางไปยังเกาะแรตต้องอาศัยเรือเท่านั้น นอกจากช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงมากๆในบางเวลา ก็อาจจะเดินข้ามไปยังเกาะแรตได้ แต่ก็มีผลเสียคือเวลานั้นน้ำจะลดมากจนเรือเข้าท่าที่เกาะไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการเดินทางและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเกาะแรตมาโดยตลอด ประชาชนชาวบ้านเกาะแรตจึงทำหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา ในการก่อสร้างสะพานไปยังสำนักราชเลขาธิการ
 
จากนั้นสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และให้ชื่อว่าสะพานเฉลิมสิริราช มีความยาว 400 เมตร รวมถึงถนนรองรับคอสะพาน ราวสะพาน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าบนสะพาน และลานจอดรถบนเกาะแรต
 
พื้นที่ 650 ตารางเมตรโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 43,630,000 บาท โดยได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดสะพาน ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น
 
สะพานเฉลิมสิริราชโครงการในพระราชดำริ ทำให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางการประมง ตลอดจนทำให้ชาวเกาะแรตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำประปา และการพัฒนาอาชีพ สะพานเฉลิมสิริราชเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดเกาะแรตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
เกาะแรตอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์รอบๆสวย มองเห็นเกาะต่างๆมากมาย ทั้งเกาะสมุย เกาะนกเภา เกาะพะลวย เกาะหลัก เห็นวิวของท่าเรือเฟอร์รี่ ไปจนถึงทิวเขาที่ต่อแดนกับอำเภอขนอม เห็นทิวทัศน์ของแหลมทวดและเจดีย์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (วัดพ่อหลวงจ้อย) เป็นจุดชมอาทิตย์ และดวงจันทร์ ขึ้นและตกที่สวยงาม เกาะแรตยังอยู๋ใกล้กับเส้นทางหากินของปลาโลมา จึงได้มีการจัดทำทางเดินรอบเกาะเพื่อดูโลมาอย่างใกล้ชิดแต่ไม่รบกวนธรรมชาติของโลมาเหล่านั้น และยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเกาะแรตอีกด้วย
 
การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 60 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางทางหลวง 401 สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เลี้ยวซ้ายที่สามแยกไฟแดงบ้านใน เข้าทางหลวง 4142 ไปอำเภอดอนสัก ผ่านตลาดดอนสัก ผ่านสถานีตำรวจ ผ่านหน้าโรงพยาบาลดอนสัก ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยาง ระยะทาง 1 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งสะพาน
เกาะแรต Map เกาะแรต Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Islands Group: Islands
Tag Tag: เกาะแรต
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)