ประเพณีลอยแพ

ประเพณีลอยแพ

ประเพณีลอยแพ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย
 
ความสำคัญ รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
พิธีกรรมหรือกิจกรรม เมื่อผู้ป่วยที่เกิดอาการไข้หรือโรคต่าง ๆ ทุเลาลงพอลุกนั่งหรือเดินได้ ให้ทำถุงเล็ก ๆ 3 - 4 ถุง บรรจุอาหารแห้งประเภทข้าวสาร เกลือ และของอย่างอื่น ใช้ไม้คานหาบอาหารแห้งเหล่านั้นไปวางบนแพหยวกบริเวณที่ว่างกลางหมู่บ้าน แล้วนำแพที่บรรทุกอาหารแห้งทั้งหมดลากลงสู่ทะเลสาบแล้วปล่อยให้ลอยตามน้ำจนออกทะเลใหญ่ไป
 
การลอยแพซึ่งบางคนเรียกว่า "สงเภา" (ส่งตะเภา) เป็นการส่งโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงให้พ้นไป เพราะคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นเกิดจากผีห่าให้ร้าย ต้องเอาอกเอาใจด้วยการส่งเสียเสบียงอาหารแล้วให้ออกไป ไม่ให้ทำอันตรายอีกต่อไป
Tag Tag: ประเพณีลอยแพ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)