หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันพุธ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 น.
 
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลา อยู่ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้บริการวิทยาการ การศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ดำเนินการจัดหารวบรวมจัดระบบและสงวนรักษามรดกทางปัญญาของชาติที่ปรากฏในรูปหนังสือ ตัวเขียน สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ ให้การสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดในโรงเรียนในหน่วยงานและในชุมชน เปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ - อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
Tel Tel: 074212211
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ Map หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ Map
Educational Places Category: Educational Places
Library Group: Library
Tag Tag: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)