วัดอรุณดาราราม

วัดอรุณดาราราม

วัดอรุณดาราราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรุณดาราราม (วัดชายทะเล) ได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดชายทะเล เป็นวัดอรุณดาราราม เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2532 (โดย พณฯ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)ตั้งอยู่ที่บ้านเสือเมืองบนหรือที่ประชาชนเรียกว่าป้ายเขตเสือเมืองเพราะอยู่ระหว่างเขตอำเภอสิงหนคร
 
กับเขตอำเภอสทิงพระ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สังกัดมหานิกายมีที่ดินตั้งวัดในปัจจุบัน 36 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันออกติดชายทะเลอ่าวไทย ทิศใต้ติดถนน ทิศตะวันตกติดถนน ทิศเหนือติดถนนเขตแดนระหว่างอำเภอสทิงพระกับอำเภอสิงหนคร พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ
 
ความเป็นมาของวัดอรุณดารารามหรือวัดชายทะเลตามที่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นทางคมนาคมใช้เส้นทางเดินเรือกันเป็นหลักจะเป็นพระหรือฆราวาสใช้เส้นทางเรือทั้งนั้น
 
และนั้นคือการตั้งวัดเพราะพระอุปัชฌาย์เอียดเจ้าอาวาสวัดเสือเมืองก็มาใช้เส้นทางการเดินเรือท่านก็เลยได้ปรารภว่าจะสร้างวัดขึ้นแถวนี้ท่านก็เลยขอที่ดินในบริเวณนั้นญาติโยมก็ได้บริจาคที่ดินซึ่งเป็นที่ทำสวนให้สร้างเป็นวัดขึ้นเรียกว่าวัดชายทะเลเพราะสร้างติดกับทะเลอ่าวไทย
วัดอรุณดาราราม Map วัดอรุณดาราราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอรุณดาราราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)