วัดบ่อทรัพย์

วัดบ่อทรัพย์

วัดบ่อทรัพย์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ่อทรัพย์ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถมีลักษณะสถาปัตยกรรมต้นพุทธศตวรรษที่ 24 เสมาหิน กำแพงกันดิน เสาซุ้มประตู บัวบรรจุอัฐิและบ่อน้ำพื้นเมืองขนาดใหญ่
 
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม เจ้าเมืองสงขลา ต้นสกุล ณ สงขลา สมัยตั้งเมืองอยู่ที่ฝั่งแหลมสนสร้างลักษณะโบสถ์และหอระฆังสร้างตามแบบนิยม วัดต้นรัตนโกสินทร์ฝีมือช่างพื้นถิ่นภาคใต้และบ่อน้ำกรุอิฐขนาดใหญ่
 
สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน โบสถ์ อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-25 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 119 วันที่ 17 กันยายน 2535
วัดบ่อทรัพย์ Map วัดบ่อทรัพย์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ่อทรัพย์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)