วัดศิริวรรณาวาส

วัดศิริวรรณาวาส

วัดศิริวรรณาวาส

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศิริวรรณาวาส ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา วัดศิริธรรมพัฒนา ตั้งอยู่บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2540 เป็นวัดส่งเสริมการปฺฏิบัติธรรม เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
เป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมหลายครั้ง เช่น การประกวดสรภัญญะพื้นบ้านในระดับจังหวัด ประกวดขับกล่อมเด็ก และยังเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรมชาติด้วยคือมีถ้ำผาซาง ภายในวัด
วัดศิริวรรณาวาส Map วัดศิริวรรณาวาส Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศิริวรรณาวาส
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)