ศาลาหลบเสือ

ศาลาหลบเสือ

ศาลาหลบเสือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลาหลบเสือ หรือศาลาจอม สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 24 (รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ) เนื่องจากแถบเมืองสงขลา ฝั่งแหลมสนมีเสืออยู่ชุกชุมจึงมีศาลาเพื่อพักหลบเสือลักษณะอาคารแสดงสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม ที่พักคนเดินทางยามค่ำคืนเพื่อหลบภัยจากเสือและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการปราบเสือของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง)
 
สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน ศาลาหลบเสือ อายุสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2361-2389 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 7 ง วันที่ 22 มกราคม 2542
Tag Tag: ศาลาหลบเสือ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)