ศาลาบ่อเก๋ง

ศาลาบ่อเก๋ง

ศาลาบ่อเก๋ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลาบ่อเก๋ง เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่ง การคมนาคมในอดีตใช้ศาลาบ่อเก๋งซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่าน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง พงศาวดารเมืองสงขลาบันทึกข้อมูลไว้ว่า
 
เมื่อเจ้าพระยาพระคลังปราบปรามเมืองปัตตานีที่เป็นกบฏได้สำเร็จใน พ.ศ. 2376 ได้กลับมาที่สงขลา นอกจากจะสร้างพระเจดีย์ขึ้นบนยอดเขาค่ายม่วงแล้ว ยังได้สร้างป้อมปืนกำแพงริมเขาบริเวณศาลาท่าน้ำ
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลาบ่อเก๋ง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)