วัดนางเหล้า

วัดนางเหล้า

วัดนางเหล้า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนางเหล้า (นางลาว) วัดตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านนางเหล้า ถนนเขาแดง ระโนด หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 98 เมตร ติดต่อกับที่ราษฎร ทิศใต้ยาว 115 เมตร ติดต่อถนนซอยสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 315 เมตร ติดต่อถนนหลวงเขาแดง ระโนด ทิศตะวันตกยาว 315 เมตร จดถนนซอยและบ้านราษฎร โดยมีกำแพงวัดทั้ง 4 ด้าน เป็นอาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม
 
วัดนางเหล้า (วัดนางลาว) สร้างประมาณ พ.ศ. 2225 โดยมีอุบาสิกาชื่อ นางลาว มีจิตศัทธาบริจาคที่ดิน และสร้างวัด แต่เดิมชื่อวัดนางลาว ตามชื่อบริจาคที่ดินและสร้างวัด ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นวัดนางเหล้า ต่อมา พ.ศ. 2538 ขออนุญาตต่อกรมการศาสนาขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดลาวัณย์วราราม (มีความหมายว่าวัดมีความงามอันยอดเยี่ยม) แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อวัด
 
การเดินทาง ถนนสาย 408 เขาแดง-ระโนด หางจากสี่แยกชุมพล ไปทางระโนด 2 ก.ม.
วัดนางเหล้า Map วัดนางเหล้า Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดนางเหล้า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)