โบราณสถานเขาคูหา

โบราณสถานเขาคูหา

โบราณสถานเขาคูหา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำขุด (เขาคูหา) ม. 6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ถ้ำขุด (เขาคูหา) รายละเอียดดังนี้ ถ้ำเขาคูหาเป็นธรรมชาติที่มีการตัดแปลงโดยมนุษย์ 2 ถ้ำ เพื่อใช้เป็น ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ตัวถ้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งสองถ้ำ ปากถ้ำทั้ง 2 ห่างกันประมาณ 5-10 เมตร และมีร่องรอยของอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบริเวณลานหน้าถ้ำ
 
ถ้ำเขาคูหาปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา คือ กัลปนาเมืองพัทลุง ความว่า ในที่วัดหลวงนั้นมีภูเขา 4 ลูก ในที่วัดหลวงเขาหนึ่งชื่ออภิพัชสิง เขาหนึ่งชื่อเขาพนังตุ๊กแก อยู่ข้างทักษิณ เขาหนึ่งชื่อเขาคูหา อยู่ข้างอุดร เขาหนึ่งเล่าชื่อเขาผี อยู่ข้างพายัพ เขาภีพัชสิงและเขาทั้งนี้อยู่ที่วัดหลวงนั้น
 
ซึ่งข้อความนี้อยู่ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้แล้วเขาคูหายังปรากฏนามว่า เขาโคหา ในแผนที่กัลปนาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2148-2163) ชื่อ แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ.977 (พ.ศ.2158) เล่ม 3 ปัจจุบันเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรีแผนที่นี้แสดงถึงวัดและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ประมาณ 150 แห่ง
 
ตั้งที่พื้นที่เขต อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ จนถึง อ.เมือง จ. สงขลา ในปัจจุบันแผนที่นี้แสดงรูปภาพเขาคูหาซึ่งอยู่ใกล้กับพังพระ และติดกับนาพระเดิม 15 ท่อน และนาพระทัมสาลา 11 ท่อน โดยมีคลองชายเลนไหลมาทางเขาคูหา ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ใหญ่อุทัย คีรีลักษณ์ 25 ม. 6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา)
 
การเดินทาง ห่างจากวัดพระโคะ 1 ก.ม.ไปทางทิศเหนือ 
โบราณสถานเขาคูหา Map โบราณสถานเขาคูหา Map
Tag Tag: โบราณสถานเขาคูหา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)