วัดศาลาหลวงบน

วัดศาลาหลวงบน

วัดศาลาหลวงบน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศาลาหลวงบน ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2432 สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายสังข์ สังข์สินชัย และนางด้วง รักษาราษฎร์ ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด
 
แต่เดิมได้มีนามว่า "วัดศาลาหลวง" ต่อมามีอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ตอนล่างเรียกว่า "วัดศาลาหลวงล่าง" วัดนี้จึงเรียก "วัดศาลาหลวงบน" เพื่อไม่ให้นามวัดพ้องกัน วัดศาลาหลวงบน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2472 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร
 
ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เกี่ยวกับการศึกษาแต่เดิมทางวัดได้เปิดโรงเรียนวัดศาลาหลวงบนขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2472 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศาลาหลวงบนเป็นที่เล่าเรียน และยังให้การสนับสนุนตามสมควรตลอดมา
วัดศาลาหลวงบน Map วัดศาลาหลวงบน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศาลาหลวงบน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)