วัดพระเจดีย์งาม

วัดพระเจดีย์งาม

วัดพระเจดีย์งาม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจดีย์งาม อยู่ริมถนนทางหลวงสงขลา-นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บ้านเจดีย์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 62 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีที่สวนและที่นาโดยรอบ
 
 
ประวัติวัดพระเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม ตั้งอยู่บ้านเจดีย์งาม เลขที่  572 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย ประมาณ พ.ศ.1300 ในแผนที่ภาพกัลปวาวัดหัวเมืองพัทลุง ศรีอยุธยา เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดพระไจดีงาม” เป็นวัดขึ้นกับวัดเขียนบางแก้ว คณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุง
 
วัดพระเจดีย์งามได้ขอเติมชื่อ “พระ” เข้าตามเดิมแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากระทรวงมหาดไทยตามหนังสือที่ มท 0208.2/2-3998 ลงวันที่  22  ธันวาคม  2540 
 
นอกจากนี้ วัดพระเจดีย์งามทางราชการยังได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 เป็นการขึ้นทะเบียนคลุมเขตวัดทั้งหมด แต่ภายหลังได้ลดอาณาเขตเหลือเฉพาะบริเวณโบราณสถาน
วัดพระเจดีย์งาม Map วัดพระเจดีย์งาม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระเจดีย์งาม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)