อ่างเก็บน้ำคลองหลา

อ่างเก็บน้ำคลองหลา

อ่างเก็บน้ำคลองหลา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
อ่างเก็บน้ำคลองหลา มีขนาดปริมาณน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม. เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน และชมทิวทัศน์สวยงาม เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำคลองหลา พื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ให้มีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูแล้งและฤดูฝน
 
น้ำในอ่างเก็บน้ำอีกส่วนหนึ่งสามารถส่งไปช่วยโครงการฝายทดน้ำคลองจำไหรได้เป็นครั้งคราว อ่างเก็บน้ำคลองหลาแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงปลาได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 
การเดินทาง จากอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าสู่ตำบลคลองหลาทางหมู่บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
อ่างเก็บน้ำคลองหลา Map อ่างเก็บน้ำคลองหลา Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำคลองหลา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)