วัดคูเต่า

วัดคูเต่า

วัดคูเต่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Songkhla attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคูเต่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2399 โดยในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดกโดยช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยนั้น
 
และภายในวัดยังมีใบเสมา มณฑปบัว ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ หอระฆัง กุฎไม้ทรงไทย ต่อมาพระอุโบสถวัดคูเต่าได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรณ์ โดยได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. 2538 นับได้ว่าวัดคูเต่าเป็นโบราณสถานที่เชิดหน้าชูตาอย่างภาคภูมิใจของชาวตำบลแม่ทอม
วัดคูเต่า Map วัดคูเต่า Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดคูเต่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(54)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(3)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(12)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)