การแต่งงานมุสลิม

การแต่งงานมุสลิม

การแต่งงานมุสลิม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
การแต่งงานของมุสลิม ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะได้บัญญัติไว้ในหลักศาสนา
 
พิธีกรรม การแต่งงานของมุสลิมต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. เจ้าบ่าว 2. เจ้าสาว 3. ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นผู้ให้ความยินยอม 4. มีการกล่าวบอกและกล่าวรับรู้โดยผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เป็นผู้กล่าวบอกคำนิกะฮ การนิกะฮ นิยมทำที่บ้านเจ้าสาว ก่อนนิกะฮให้มีการอ่านคุฏบะฮ
 
เพื่ออบรมเกี่ยวกับการครองเรือนเสร็จแล้วจึงทำการนิกะฮว่า "(ขานชื่อเจ้าบ่าว) ฉันจะนิกะฮเธอกับ (ชื่อเจ้าสาว) บุตร ซึ่งบิดาของเจ้าสาวได้มอบให้ฉันเป็นผู้ ทำพิธีนิกะฮแทน โดยสินสอด..บาท" เจ้าบ่าวต้องรับด้วยวาจาทันทีโดยบอกกล่าวรับว่า "ฉันรับนิกะฮดังกล่าวด้วยสินสอด..บาท" เมื่อเสร็จการถามตอบดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าการแต่งงานครั้งนั้นสมบูรณ์แล้ว และหากต้องการเอกสารเพื่อยืนยันการสมรส ก็จะขอให้โต๊ะอีหม่ามเป็นผู้ออกเอกสารนั้น
 
การแต่งงานแบบมุสลิมนี้มีความเรียบง่าย เมื่อหญิงชายพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันก็เพียงแต่ให้ผู้ใหญ่อนุญาตและมีพยานรับรู้เท่านั้น หากชายหญิงคู่ใดไม่ปฏิบัติก็ถือว่าผิดต่อหลักศาสนาและจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิม
Tag Tag: การแต่งงานมุสลิม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)