มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
     
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งได้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชุม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546
 
ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ 187 และเริ่มสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมัสยิดมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ มัสยิดได้กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำ ปัจจุบันมีสัปบุรุษประมาณ 220 ครัวเรือน
      
เนื่องด้วยปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และอาคารเรียนหลังเก่าเริ่มทรุดโทรม จึงทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน
 
ดังนั้นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงมีมติจากที่ประชุมให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท ในขณะนี้ทางมัสยิดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง 
 
ทางมัสยิดจึงใคร่ขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งท่านสามารถบริจาคได้ที่มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 575-2-00713-9 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ. หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 919-0-04677-3 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โทร 08-9658-3741 ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆไป
Mobile Mobile: 0896583741
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ Map มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)