วัดดุลยาราม (วัดฉลุง)

วัดดุลยาราม (วัดฉลุง)

วัดดุลยาราม (วัดฉลุง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดุลยาราม (วัดฉลุง) ม.2 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล วัดดุลยาราม เดิมชื่อ วัดบ้านจีน เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านจีน ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วัดดุลยาราม มีพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่ หรือเรียกว่าพ่อแก่ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ ฝีมือช่างล้านนา ขนาดสูง 75 เซนติเมตร
 
พุทธศิลป์สมัยล้านนา คล้ายพระแก่นจันทร์ ซึ่งมีพระพักตร์เหมือนผู้หญิง แบบพระสมเด็จนางพญา หรือเรียกว่า พระหน้านาง สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเรือสำเภาจีนบรรทุกสินค้าซึ่งเดินทางข้ามทะเล กล่าวกันว่าในปี พ.ศ. 2456 - 2479 พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่ได้ลอยน้ำมา มีผู้นำไปถวายพระอธิการปลอดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด ความเชื่อ หลวงพ่อแก่
 
ได้แสดงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พ้นจากโชคร้าย และให้ประสบโชคลาภมีสวัสดิมงคลสุดแต่จะปรารถนาได้ตามที่ต้องการ ประเพณี วันสงกรานต์ของทุกปีชาวพุทธในตำบลฉลุง ประกอบพิธีสักการะบูชาหลวงพ่อแก่ โดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อแก่จากวิหารมาประดิษฐานไว้บนแท่นบูชาแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ
 
วัดดุลยาราม เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสตูล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจุบัน เสด็จมาเมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2522 พร้อมกับราชินี และสมเด็จพระเทพฯ เพื่อทำพิธียกช่อฟ้า แล้วเสด็จไปทำพิธีเปิดมัสยิดมำบัง
 
การเดินทาง เดินทางจากจังหวัดสตูล โดยใช้การคมนาคมทางหลวงหมายเลข 406 ถนนยนตรการกำธร ระยะทาง 13 กิโลเมตร
วัดดุลยาราม (วัดฉลุง) Map วัดดุลยาราม (วัดฉลุง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดดุลยาราม (วัดฉลุง)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)