วัดนิคมพัฒนาราม

วัดนิคมพัฒนาราม

วัดนิคมพัฒนาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนิคมพัฒนาราม เลขที่ 194 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วัดนิคมพัฒนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536
 
เป็นวัดจัดอุทยานทางการศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม กระทำกิจกรรม และพิธีทางศาสนา อาทิ การฝึกอบรมเยาวชน มีพระวิหารรัตนะชาติ ที่สร้างด้วยจตุคามทั้งหลังที่มีความงดงาม
 
การเดินทาง เดินทางออกจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อถึงสามแยกนิคม ให้เลี้ยวขวา ผ่านอำเภอควนการหลง และจะมีป้ายบอกทางเข้าถึงอำเภอมะนัง เดินทางมาเรื่อยๆจะเข้าสู่ต.บลนิคมพัฒนา แต่จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดนิคมพัฒนาราม
วัดนิคมพัฒนาราม Map วัดนิคมพัฒนาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดนิคมพัฒนาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)