ประเพณีกินเจ

ประเพณีกินเจ

ประเพณีกินเจ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ความสำคัญ ชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 เดือน 9 - วันที่ 9 เดือน 9 พระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์
 
ชาวบ้านจึงบำเพ็ญกุศลถวายพระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด บางตำนานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงโอรส 9 พระองค์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ บางตำนานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน 9 พระองค์
 
พิธีกรรม เมื่อถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์นั้น ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผักต้องห้ามอีก 5 ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบยาสูบ
 
ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด มีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อ มีการประทับทรงของเทพเจ้าเพื่อแสดงอภินิหารได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่างๆของร่างกายเช่น แก้ม แขน ขา ลำตัว ลิ้น ฯลฯ
 
ประเพณีกินเจ มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนในท้องถิ่น ดังนี้ 1. ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด 2. ไม่เบียดเบียนสัตว์ 3. มีความศรัทธาในองค์เทพเจ้า 4. มีสมาธิในการพิจารณาสังขาร
Tag Tag: ประเพณีกินเจ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)