แม่น้ำกระบุรี

แม่น้ำกระบุรี

แม่น้ำกระบุรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
จุดชมวิวริมแม่น้ำกระบุรี ท่าเทียบเรือบ้านหัวถนน จุดชมวิวริมแม่น้ำกระบุรีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด ชุมชนหัวถนนเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า มีความยาวตลอดสาย 70 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านพื้นที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่นและอำเภอเมือง จังหวัดระนอง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำกระบุรี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)