วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)

วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)

วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) สร้างขึ้นโดยเหตุที่มีพระธุดงค์คือ พระด่วน ถามวโร จาริกมา จ.สงขลา แวะมาพัก ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าช้า ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติ จึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา
 
ต่อมา นายไป๋ จุลเขต ติดต่อขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดได้รับอนุญาตเมื่อปี 2514 และพัฒนามาเป็นลำดับ ชาวบ้านเรียก “วัดบางนอน” ตามชื่อบ้าน ส่วนอุโบสถประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2506
วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) Map วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)