ถ้ำประกายเพชร

ถ้ำประกายเพชร

ถ้ำประกายเพชร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำประกายเพชร นับเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่บอกได้ว่าในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเฉพาะเขตอำเภอละอุ่น ได้มีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว
 
เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุ เศษภาชนะดินเผา ซึ่งมีเทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะด้วยลายเชือกทาบ คาดว่าถ้ำดังกล่าวเป็นที่อยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสต์ 2,000-4,000 ปี ลักษณะถ้ำมีขนาดใหญ่ มีอโมงถ้ำที่มีความยาว สลับซับซ้อน บางแห่งมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำประกายเพชร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)