วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) อยู่บนถนนชาติเฉลิม ตรงข้ามโรงเรียนชาติเฉลิม ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2433
 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 นับเป็นวัดแรกของจังหวัดระนอง ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10เมตร มีอายุกว่า 70ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์งดงามมาก
 
ภายในอุโบสถมีพระประธาน พระพุทธรูปหินอ่อน 5องค์ ธรรมาสน์ที่รัชกาลที่ 5ทรงพระราชทาน อีกทั้งสามารถชมศาลาการเปรียญซึ่งพื้นเป็นลายกระเบื้องเขียนด้วยมือ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) Map วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)