ศาลเจ้าท่าเรือ

ศาลเจ้าท่าเรือ

ศาลเจ้าท่าเรือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phuket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าท่าเรือ มีองค์พระโป้เส่ง ไต่เต่ (หงอ จินหยิน) เป็นพระประธาน ท่านเป็นเทพเจ้า ที่มีความสามารถ ในวิชาแพทย์แผนโบราณ เลื่องลือในการ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ จากประวัติคุณงามความดี และความสามารถ ในวิชาแพทย์โบราณ ได้มีผู้รวบรวมตำรับตำรายา ได้จัดทำเป็นหนังสือ สารานุกรม สมุนไพรจีนขึ้น แปลเป็นภาษาต่างๆ 52 ภาษา แจกให้กับห้องสมุดทั่วโลก
 
จนชาวต่างชาติ ตั้งสมญานาม แก่โป้เส่งไต่เต่ว่า เทพเจ้าผู้ช่วยชีวิต ต่อมา ได้มีการอัญเชิญ ดวงจิตวิญญาณของเทพเจ้าโป้เส่ง ไต่เต้ มาประทับทรง หรือที่เรียกกันว่า ม้าทรงเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ให้กับชาวบ้าน สถานที่ใช้ในการ ประทับทรง ก็เป็นบ้านของนายกสมาคมอ เพราะตอนนั้นยังไม่มีศาลเจ้า คนที่มารักษากับท่าน ก็มีทั้งคนร่ำรวย
 
และคนจน แต่ท่านไม่ได้คิดค่ารักษา วันหนึ่งมีคนรวยมารักษาโรค และเมื่อหายดีแล้ว ก็บริจาคเงิน เป็นจำนวนมาก ให้กับพระหมอ หรือ เทพเจ้าหมอ บางคนก็บริจาคที่ดินให้ ทางคณะกรรมการ และชาวบ้านจึงเห็นว่า ควรจะสร้างศาลเจ้า ถ้าที่ดินไม่เพียงพอ ก็ให้ซื้อเพิ่ม ในที่สุด ศาลเจ้าท่าเรือ ก็บังเกิดขึ้นด้วยความศรัทธา ของชาวบ้าน และ คณะกรรมการชุดนั้น ได้สร้างบนที่ดิน ที่ได้รับบริจาคและซื้อเพิ่มเติม โดยกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ให้กับกระทรวง มหาดไทยจนถึงทุกวันนี้ ปี พ.ศ.2543
 
ทางคณะกรรมการมรมติที่จะทำการปรับปรุงอาคารศาลเจ้า อีกทั้งประกอบกับกรมทางหลวงแผ่นดิน ได้ขยายทาง ทำให้บริเวณ ศาลเจ้า คับแคบลง จึงดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านหลัง และด้านข้างของศาลเจ้า เพื่อขยาย และก่อสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ ซึ่งนำรูปแบบประติมากรรมประเทศจีน มาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้ประกอบพิธีกรรม
 
และเป็นปูชนียสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์แก่ชุมชน บ้านท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต พิธีกรรม / ประเพณี งานประเพณีประจำปีที่ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ จะจัดเป็นประจำทุกปี เรียกว่าวันแซยิด ของเทพเจาต่างๆ ซึ่งหมายถึง วันเกิดของเทพเจ้า งานประเพณีประจำปี อีกอย่างหนึ่ง คือ ประเพณีกินผัก เริ่มในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
 
ซึ่งในงานจะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมายตลอด 9 วัน 9 คืน ความเชื่อ เป็นที่ชัดเจนว่า ชาวบ้านให้ความศรัทธา และเชื่อมั่นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในการรักษาโรคของเทพเจ้า โป้เส่ง ไต่เต่ ซึ่งปัจจุบัน แม้เรื่องปัญหาชีวิต ปัญหาทุกข์ใจต่างๆ ก็มาบนบานที่ศาลเจ้าบ้านท่าเรือแห่งนี้
 
การเดินทาง เดินทางออกจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อนถึงอนุสาวรีย์ประมาณ 1 กิโลเมตร เยื้องวัดท่าเรือ
ศาลเจ้าท่าเรือ Map ศาลเจ้าท่าเรือ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าท่าเรือ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(47)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Amusement Park Amusement Park(2)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)