วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phuket attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 83 บ้านท่าเรือ หมู่ 3 มีพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2330 เดิมมีนามว่า "วัดนอก" คู่กับ "วัดใน" ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งปันจจุบันได้กลายเป็นวัดร้างไปแล้ว
 
สำหรับวัดนอกก็เคยเป็นวัดร้างมาช่วงระยะหนึ่ง ปัจจุบันมีพระภิกษุ 15 รูป สามเณร 10 รูป ธรรมศึกษา 4 คน มีพระอุโบสถที่ใช้หินอ่อนทั้งหมด ประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นภาพพระเวสสันดร ภายในมีพระประธานขนาดพระเพลากว้าง 3 เมตร
วัดท่าเรือ Map วัดท่าเรือ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดท่าเรือ
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(47)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(3)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Amusement Park Amusement Park(2)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)